Chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của các bạn khi tham gia tại nơi đây và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân một cách nghiêm túc. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng về các thông tin chính sách bảo mạt và mục đích thu thập các thông tin cá nhân để làm gì cách chúng tôi sử dụng nó ra sao. Khi có bất kì quyền lợi nào hoặc quyền của bạn, chúng tôi sẽ chi tiết hóa để bạn hiểu rõ hơn.

Ai đang kiểm soát các thông tin của người dùng trên Sclub88

Khắp chính sách bảo mật này Sclub88 và các đơn vị có liên quan, bao gồm cả các công ty con và chi nhánh nữa (được thống nhất gọi là chúng tôi) đồng loạt cùng nhau quản lí quá trình thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng và xác định mục tiêu sử dụng dữ liệu đó. Sclub88.blog đóng vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu trong bối cảnh của các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành tại châu Âu.